OM BANDET

I 1975 så forlot Svein Rønning og Knut R. Lie den progressive gruppa Høst etter å ha vært med på deres første plate "På Sterke Vinger" (ON 6317 601, 1974). De samlet deretter sammen endel andre prominente musikere og stiftet Déjà Vu i 1975. Da gruppa ble stiftet bestod den følgelig av (i alfabetisk rekkefølge): Kai Grønli (vokal), Per Langsholt (bass), Knut R. Lie (trommer), Harald Otterstad (tangenter) og Svein Rønning (gitar). Per Amundsen erstattet imidlertid etter hvert Per Langsholt på bass, og det var denne besetningen som i 1976 spilte inn 7 låter i kjelleren til Svein Rønning og Knut R. Lies hus i Hobøl. Musikken ble skrevet av Svein Rønning.


Disse 7 låteneble spilt inn på en privat ‘demo-skive’ med assistanse av produsent Fred Engh (i dag skriver han etternavnet sitt uten‘h’) i et antall av sannsynligvis 50 eksemplarer. De fleste av disse smeltet imidlertid da de skjødesløst ble lagret på toppen av en stråleovn hos Kai Grønli. De få eksemplarene som overlevde, ble distribuert til gruppas medlemmer samt noen venner og tilknyttede. Idag kjenner man til en 10-15 eksemplarer. Demo pressingen har hvite labeler og har matrise nummere DV1 og DV2 på henholdsvis side en og to. I relativt pen stand har denne i dag en samler verdi på rundt 25.000 kroner.


Kai Grønli var den som sannsynligvis i størst grad tok initiativet til demopressingen, og følgelig var den som oppbevarte og distribuerte den. Og som dessverre også var ansvarlig for at de fleste ble ødelagt. En av de overlevende eksemplarene ble gitt av Kai Grønli til sin venn Oddvar Mikalsen. Dette eksemplaret har en hjemmelaget etikett klistret på en av labelene med følgende tekst: ‘KAI GRØNLI –DEJ’A VU – DENNE VINYL SKIVA FINNES I CA. 50 eks – DEJ’A VU’. Harald Otterstad husker også at han i sin tid så den opprinnelige kassen som demo pressingene var lagret i. Denne kassen var ikke spesielt stor og kan neppe ha huset fler enn 50 eksemplarer. Jeg tror vi følgelig kan konkludere med at det faktisk var rundt 50 eksemplarer som opprinnelig ble produsert.

Demo pressingeninneholder følgende låter:

Side A:

 1. BurningBridges

 2. Betweenthe Leaves

 3. FreeMan

 4. Flying


Side B:

 1. SomebodyCares

 2. Time

 3. Visionsof Nirvana

Den siste låta,Visions of Nirvana, ble spilt inn litt senere enn de første 6 låtene, og ble i ‘all hast’ inkludert på demo pressingen av Fred Engh. Dette medførte imidlertid at spilletiden på side to ble såpass lang at det nesten ikke var plass. Rillene ble følgelig maksimalt ‘presset sammen’, noe som resulterte i at volumet på side to høres lavt ut. Det hele er imidlertid velprodusert, og den glimrende musikken låter umiskjennelig svært bra! Skru volumet opp og spill høyt!

I dag er kjente eiere av demo skiva: Svein Rønning, Knut R. Lie, Harald Otterstad,Hans Pokora, Håkon Busterud, Haaken Eric Mathiesen, Per Østertun, Dag Erik Asbjørnsen, Willi Oertel, Harald Traaen og muligens Kurt Johansen. Dessuten vet man om et eksemplar solgt til Japan og et til USA.


Før den nevnte demo pressingen så lagde Fred Engh en ‘lacquer acetate’ av den opprinnelige innspillingen, men da før 'Visions of Nirvana' hadde blitt innspilt. Side en består av: Burning Bridges, Between the Leaves og Free Man mens side to består av: Flying, Somebody Cares og Time. Denne ‘lakken’ ble nok brukt som grunnlag for å produsere demo pressingen.


Den glimrende musikken ble imidlertid aldri offisielt utgitt i 1976 til tross for at man kan si at det er noe av det beste noensinne spilt inn her til lands. Tidspunktet for utgivelse av norsk kvalitetsrik progressiv musikk var kanskje feil, da punken hadde gjort sitt inntog. Men legender som sådan og god musikk dør heldigvis aldri. Av alle steder ble musikken på demo pressingen gitt ut i Sverige i orm av en CD i 1995. Det er imidlertid tvilsomt om denne utgivelsen var offisiell. Heldigvis ble hele greia plukket opp av den norske musikk pioneren Tormod Opedal i Panorama Records. Han fikk det hele offisielt utgitt i form av en dobbelt LP i 2016 med tittelen ‘BETWEEN THE LEAVES’. Denne LP'en inneholder en re-mastret versjon av demo pressingen fra 1976 på de tre første siden. Den siste siden inneholder en ‘øving’ funnet i arkivene av Flying, Free Man og Between the Leaves.

De opprinnelige medlemmene av Déjà Vu var imidlertid langt ifra døde, da de i årene etter 1976 underholdt seg med ‘vanlige’ karrierer mens de også holdt musikk interessen ved like ved å blant annet spille i det gjenoppståtte Høst og Pæddekommen Blues Band. En eller annen gang i 2020 greide Svein Rønning å overbevise de andre originale medlemmene om å ny-innspille mesterverket fra 1976. Riktignok med opprinnelig Høst medlem Geir Jahren som vokalist istedenfor avdøde Kay Grønli (RIP 1994).


Det nye albumet MMXXII forelå endelig til salgs den 4. november 2022. Det bles pilt inn av Svein Rønning, Knut R. Lie, Harald Otterstad, Per Langsholt og Geir Jahren, og inneholdt nyinnspillinger av de syv opprinnelige låtene fra 1976, samt to nye låter Peace & love og In My Mind. Det hele ble mesterlig produsert av Svein Gundersen, velkjent som opprinnelig medlem av Aunt Mary. Og det smakfulle omslaget ble designet av Harald Lytomt. Albumet som ble presset i 600 eksemplarer fikk glimrende kritikker og ble solgt ut i løpet av null og niks. Man kan trygt si at MMXXII er noe av det beste noensinne gitt ut her hjemme på berget.


Det er videre en glede å formidle at Déjà Vu har bestemt seg for å berike oss alle med å opptre live. Nå med den opprinnelige bassisten Per Amundsen tilbake i rekkene. De to første konsertene er berammet til 31. mai i Sarpsborg og 7. september 2024 i Fredrikstad. Vi gleder oss umåtelig.

                                   

____________________
ABOUT THE BAND


Déjà-Vu was formed out of the ashes of Høst in 1975 and consisted of: Lead Vocal: Kai Grønli, Bass: Per Langsholt (when the group was formed,but) Per Amundsen (played on the demo),Drums: Knut R. Lie, Keyboards: Harald Otterstad, Guitar: Svein Rønning(who also wrote the music).


In 1976 they recorded 7 tracks in the basement of Knut R. Lie and Svein Rønnings house in Hobøl. These tracks were issued on a private demo pressing, mastered by engineer Fred Engh(who now spells his surname as Eng),originally in an amount of probably 50 copies. However, a substantial portion of these were destroyed as the record case was stored on top of Kai Grønlis heater. The surviving copies were distributed to the band and some associates. Today around 10 to 15 copies of the white labelled demo recording are known to exist.


Kai Grønli was the person who initialized the demo pressing and took care of them and distributed them. And of course, accidentallydestroyed most of them as described above. One of the surviving copies, originally given to Oddvar Mikalsen by Kai Grønli, bears a homemade label stuck onto side one saying: ‘KAI GRØNLI - DEJ’AVU - DENNE VINYL SKIVA FINNES I CA. 50 eks – DEJ’A VU’. Meaning‘ This vinyl platter exists in an amount of approximately 50copies’. Harald Otterstad also remembers having seen the original case containing the records and his impression was that it was‘ rather small not containing more than 50 copies’. I think we can conclude that the amount of the demo record originally pressed was around 50 copies. The demo record contains the following tracks:

Sideone:

 1. BurningBridges

 2. Betweenthe Leaves

 3. FreeMan

 4. Flying


Sidetwo:

 1. SomebodyCares

 2. Time

 3. Visionsof Nirvana

The track Visions of Nirvana was recorded slightly later than the other tracks and was ‘pressed’ onto the demo by Fred Engh, thus making the total playing time so elongated, that parts of the record plays with a ‘low volume’ in order for all the grooves to fit onto the vinyl.


Presently the following owners of the demo pressing are known (to me): Svein Rønning, Knut R. Lie, Harald Otterstad, Hans Pokora, Håkon Busterud, Haaken Eric Mathiesen, Per Østertun, Dag Erik Asbjørnsen, Willi Oertel, Harald Traaen and maybe Kurt Johansen, plus one allegedly in Japan and one in USA.


Prior to the demo Fred Engh made a lacquer acetate of the original recordings, but omitting the track Visions of Nirvana, as this wasn’t recorded yet. Side one consists of Burning Bridges, Between the Leaves and Free Man, where as side two consists of Flying, Somebody Cares and Time.

The record was for some reason never released at the time, but as good music and legends never seem to die, it was released on CD (probably bootleg) in Sweden in 1995. Fortunately, the whole affair was eventually picked up by Tormod Opedal of PanRecords, who made a legal issue of it on vinyl (double album) in 2016, under the title BETWEEN THE LEAVES.

Thisrecord contains a remastered version of the Demo record from 1976 onthe first three sides. The fourth side contains an earlier practice recording found in the vaults of Flying, Free Man and Between the Leaves.


The various original members of Déjà-Vu were, however, far from dead, but as a matter of fact very much alive, sporting ‘ordinary’careers while also playing in various musical outfits as there surrected Høst and Pæddekommen Blues Band.

Some times in 2020 Svein Rønning convinced the other original members, with the addition of original Høst vocalist Geir Jahren replacing the sadly departed Kai Grønli, to start re-recording the album from 1976, and the finished double album appeared in the shops on the 4thof November 2022, to the highest acclaim, with the fitting name MMXXII. The musicians on this record were Svein Rønning, Harald Otterstad, Knut R. Lie, Per Langsholt and Geir Jahren.

The music consists of the original seven tracks with two new tracks, namely Peace & Love and In My Mind and was skillfully mixed by Svein Gundersen of Aunt Mary fame. The album is packed in a very tasteful gatefold cover designed by Harald Lytomt, and the vinyl edition was pressed in an amount of 600 copies, which apparently sold out very quickly.

Déjà-Vu are presently planning to appear live, now with original bass player Per Amundsen having re-joined and so far concerts are scheduled for 31. May and 9. September 2024.


(Tekst: Haaken Eric Mathiesen. Bilder og layout: Patrick A. Skramstad)Fra den aller første konsert som fant sted under Frikonserten i Gansrødbukta, Fredrikstad. Dette var søndag 13. juni 1976.

Vokal: Kai Grønli. Gitar: Svein Rønning. Trommer: Knut Lie. Bass: Per Langsholt.

Keyboards: Harald Otterstad.

Déjà-Vu

Booking

frelyd@hotmail.com


Platebutikken Retro Vinyl

Salg og distribusjon

post@retrovinyl.no

www.retrovinyl.no